Polityka Prywatności ComperiaLead.pl

Polityka prywatności dla użytkowników programu partnerskiego ComperiaLead
 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, posiadającą status małej instytucji płatniczej, w rejestrze małych instytucji płatniczych znajduje się pod numerem MIP37/2019, zwana dalej „Spółką”.
 
Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@comperia.pl lub napisz do wyznaczonego przez Spółkę inspektora ochrony danych osobowych iod@comperia.pl. Możesz także wysłać list na adres pocztowy Comperia.pl S.A., ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa.
 
Twoje dane przetwarzamy w celach:
 • związanych z realizacją Umowy najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej oraz podjęcia działań niezbędnych do zawarcia Umowy
 • świadczenia usług informacyjnych dotyczących promowania kampanii
 • kontaktowych dotyczących bieżących działań w systemie
 • analitycznych, mających podnieść jakość naszych usług
 • zapewnienia funkcjonowania systemu, w tym administrowanie stroną internetową
Jeśli zajdzie taka konieczność Twoje dane będziemy przetwarzali w celu:
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • archiwalnym i dowodowym
Twoje dane mogą trafić do odbiorców danych takich jak:
 • Poczta Polska, firmy kurierskie, jeżeli przesyłamy do Ciebie korespondencję w formie papierowej
 • Nasi podwykonawcy np. firma księgowa, kancelarie prawnicze, firma hostingowa, firmy obsługujące komunikację elektroniczną.
 • Podmioty współpracujące ze Spółką w szczególności banki, kredytodawcy, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe, a także inne podmioty będące kontrahentami Administratora.
 • Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być serwisy internetowe takie jak Facebook czy Google, w zakresie, w jakim Administrator korzysta z ich usług.
Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres :

 • jeżeli dojdzie do zawarcia umowy, przez okres jej trwania – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu jej wykonania
 • 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie)
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zapytaniu wstępnym o produkt, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub do celów marketingowych
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
Masz prawo do:
 • dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • jeśli posiadamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem
Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 
Jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( więcej informacji uzyskasz na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155 ).
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych w związku z zawieraną umową, jest konieczne do jej zawarcia i wykonania.
 

 
Informacja o Cookies
 
Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 
Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy mechanizm rejestracji na stronie internetowej za pomocą Facebooka lub Google. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.
Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 
Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itd.